Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

R.Karadžić-pevná obrana(5.díl)

20. 08. 2010 9:17:00
Radovan Karadžić:"Souhlasíte se skutečností, že jsme měli velký důvod k obavám, protože pan Alija Izetbegović nosil nacistickou uniformu během 2.světové války, jako přítel spojence Hitlera, velkého jeruzalemského muftího Al -Husajního, kterého on sám pozval do Sarajeva?"

Bonbóny od Radko Mladiće.

Dvě videa (odkazy na všechny díly jsou na závěr blogu) z dvacetidílné série, která napovídají více o události v Srebrenici. Jedná se o muslimské zdroje a každý si může udělat obrázek, zda-li název "genocida" odpovídá průběhu tehdejších událostí. Většina obyvatel 40.000 města je evakuovaná a muslimská divize v počtu 5000-6000 vojáků prchá směrem Kravica, Bratunac, Potočari. Během útěku přes nepřehledný terén je jednotka odstřelována těžkými zbraněmi, spolu s ní však prchá část civilistů, kteří buď odmítli evakuaci, nebo se z jiných důvodů nemohli připojit k většině civilistů. Někteří ozbrojenci během útěku shazují vojenskou výstroj, aby vypadali jako civilisté. Srbský voják:"Vidíte tam nahoře, jsou v uniformách! Ty pak sundají a dole se vydávají za civilisty!" V jednom dílu dojde i na bonbóny od Radko Mladiće, což byla snad jedna z mála pravd reportáže ČT, kterou jsme mohli u příležitosti 15.výročí srebrenického masakru shlédnou v "našem" veřejnoprávním médiu .

Nemocnice Kosevo a svědectví paní Zaimović.

Ve středu 5.5.2010 svědčila před soudem paní Fatima Zaimović ze Sarajeva, která od roku 1979 pracovala jako vrchní sestra na dětském chirurgickém oddělení v nemocnici Kosevo, v současnosti je již v důchodu. Její deník obsahoval seznam 331 zraněných dětí, které se léčily na chirurgickém oddělení a popisovala způsoby poranění dětí-výbuchem granátu, odstřelovačem, výbuchem plynu nebo jinak popáleny. Vypovídala o tom, jak byly děti traumatizovány válkou, odstřelováním, i velké množství zdravotnického personálu bylo zraněno či zemřelo v důsledku výbuchů nebo rukou odstřelovače. Paní Zaimović se netajila nenávistí k obžalovanému a své emoce nenechala dlouho skryté: “Vy jste zničil město, zničil jste tisíce životů, jak muslimských, tak i chorvatských nebo srbských. Vy jste lékař a přes přísahu jste zabíjel kdykoliv jste chtěl!" R.K. začal s otázkou „ Tehdy v nemocnici nebo v areálu nebyli žádní vojáci, žádné zbraně jako dělostřelectvo, minomety atd., že“? Paní Zaimović odpověděla, že je tomu tak. Dále byla svědkyně tázána, zda-li ví něco o 105. horské brigádě armády BaH, na což odpověděla že neví. R.K. položil otázku: “Byl váš syn na vojně?“ Ano, zněla odpověď paní Zaimović! R.K.:“A v jaké jednotce sloužil?“ Zaimović:“Myslím že v 105....!!!(?)“ Na otázku zda-li ví, kde byla jednotka umístěna odpověděla svědkyně záporně, že nemá tušení nic o brigádě nebo vojácích v okolí nemocnice, kde se pohybovala. R.K. ukázal paní Zaimović zpravodajský dokument (exponát D122) o síle a složení 105. horské brigády a řekl: "No vidíte paní Zaimović, tady se píše o počtu mužů 5.500 až 6.000. To je počet vojáků, který byl ve vašem okolí a kolem vaší čtvrti s veškerou potřebnou infrastrukturou, logistikou, se zadním velitelským stanovištěm, a vy jste říkala že nic o tom nevíte? A váš vlastní syn byl v této jednotce...vidíte, že je zde psáno, že tamní velitelská stanoviště jsou v blízkosti denního pečovatelského centra, školek, škol a váš syn bojuje v téže jednotce. Jsou v uniformě, jsou tam všude kolem a vy nevíte nic o této velmi silné jednotce počtem 6.000 mužů, která střeží vaše okolí, že ? "Svědkyně odpověděla slovy:“Nic jsem neviděla, o ničem nevím!"

Další otázka pro svědkyni:“Vy jste znala profesora Najdoviće, který sloužil na chirurgickém oddělení a víte co se mu přihodilo?“ Ne, opravdu nevím co se s ním stalo, odpověděla Zaimović. Obžalovaný připomněl svědkyni, že případ profesora Najdoviće je známý, v roce 1993 byl odveden k výslechu na muslimskou policejní stanici, zde byl zavražděn a nalezen u popelnic nedaleko nemocnice, vedle místního sportoviště. Následně 6 soudců v procesu s R.K. zrušilo přijetí obrany exponátů D121, D122, D124, D126, D127, D128, D129. Tyto exponáty byly oficiální součastí dokumentů OSN, bosenských Srbů a bosensko-muslimských zdrojů, které jsou v přímém rozporu s výpovědmi svědkyně paní Fatimy Zaimović. Svědectví napovídá o nevěrohodnosti svědkyně, bohužel došlo během soudu ke změně pravidel a dokumenty obhajoby nemohou být přijaty jako důkaz, protože svědkyně není schopna se k nim vyjádřit, potvrdit je nebo vznést k nim námitky. R.K. pokračoval ve svém výslechu:“Vy tedy popíráte, že muslimové používali odstřelovače k zabíjení vlastních lidí včetně dětí? “Myslím, že k tomu nedocházelo, protože by jim to nedovolila důstojnost dělat takové věci, odpověděla Zaimović. R.K. na to předkládá dokument 1D941, který však díky novým pravidlům nemůže být přijat jako důkaz (!).Ten vypovídá o kontrolních stanovištích a bodech v nižších patrech nemocnice, o sniperských hnízdech ve vyšších patrech (snipeři byli např. i ve 3.patře, kde sídlilo stomatologické oddělení). Já nevím kdo byli ti lidé, já se o ně moc nezajímala, každý den jsem musela chodit pod sprškou střel vašich sniperů do nemocnice a zpět domů a co se dělo kolem nebo dál ve městě to ani moc nevím, reagovala Zaimović. R.K.:“Vám se jenom líbí prohlásit, že jste byla pod palbou sniperů, že?“Zaimović:“Ano!“ R.K.:“Víte co je to dostřel pušky nebo rozsah snipera?“ Zaimović:“Ne, nevím!“ . R.K.:“Chci vám pouze připomenout, že dostřel samopalu je tak do 1km, sniperské pušky maximáně 1,5km a srbské pozice byly vzdáleny 2,5 až 3km od ulice, kde jsem chodila do práce a zpět do vašeho domu!"(Pozn.chybí specifikace typu dostřelu nebo typu zbraní). Zaimović:“Co chcete, abych vám odpověděla?“R.K.:“Čí to teda byly kulky, které kolem vás létaly, když srbské nemohly do tohoto místa dostřelit? A vidíte, byli tam odstřelovači a bunkry v centru města, které se obraceli nejen směrem k Srbům, ale i směrem k samotným občanům Sarajeva! Byly umístěny na Bolnické ulici nebo na ulici Mosa Pijade a jak to, že jste je neviděla?“ Zaimović:“To je šílené, ....to by bylo šílené střílet ve městě na vlastní lidi! Museli to být Srbové, kteří se pohybovali po městě a taky jsem viděla 50 m od svého bydliště srbský tank, jak střílí na obytné domy!“ R.K.:“Tak vy říkáte, že ve městě byli Srbové i když celé město bylo pod kontrolou muslimské armády a policie, a že ve městě střílel srbský tank, přičemž srbské tanky byly vzdáleny 3km od místa které popisujete. Pokud jste viděla tank, tak ten musel být muslimský!“ R.K. přišel k soudu vyzbrojen videokazetou s výpovědmi srbských a chorvatských lékařů, kteří museli uprchnout ze Sarajeva a z nemocnice Kosevo ve strachu o svůj život. Když se dozvěděli o vraždě profesora Dr.Milutina Najdanoviće (měl 14 bodných ran v těle), utekli z města v celkovém počtu cca 400 lékařů. Zaimović:“Oni utekli k vůli vám, k vůli vašim myšlenkám !“ R.K.:“Tak oni opustili své domovy, bez ničeho, jenom k vůli mým názorům či myšlenkám a vy jste dámo jediná, kdo tady mluví pravdu?“

(Dodatek k výpovědi paní Zaimović- je známou skutečností, že muslimové stříleli z oblasti nemocnice na pozice bosenských Srbů. Sám bývalý britský ministr zahraničí David Owen potvrdil tuto skutečnost ve své knize Balkánská odyssea kde popisuje, jak po provokacích muslimů musel rychle z oblasti odejít a televizní štáby jen čekaly na srbskou odvetu. Taky francouzký generál Philippe Morillion tohle svědectví potvrdil již v procesu s Milosevićem, dokonce ho to tak rozzuřilo, že psal(D147) i samotnému Izetbegovićovi.)

Svědectví pana Herberta Okuna. q.JPG

Další svědectví před soudem přednesl p.Herbert Okun, který sloužil v bývalé Jugoslávii jako odborný poradce a náměstek generálního velvyslance OSN. R.K. započal výslech připomenutím historie BaH, kdy se v roce 1934 na pozvání mladého Aliji Izetbegoviće dostavil do Bosny jeruzalémský velký muftí Al-Husajní (spojenec Adolfa Hitlera) a jeho návštěva vyústila později ve vytvoření muslimských SS divizí Handzar a Waffen, které bojovaly po boku nacistů.V roce 1939 založil Izetbegović organizaci Mladí muslimové, která sympatizovala s nacisty a již tehdy členové organizace toužili po vytvoření samostatného státu. Po třiceti letech (1970) Izetbegović vydal Islámskou deklaraci, součástí které bylo i právo šaría. Za podpory iránského režimu mělo docházet k rozdmýchávání islámské revoluce v prostoru bývalé Jugoslávie a soud (foto), který s ním probíhal v roce 1970 dospěl k závěru, že dosažení tohoto cíle mělo být uskutečněno bratrovražedným bojem, terorismem nebo zahraniční intervencí!c.JPG

Cílem bylo vyhnání nebo vyhlazení všech nepřátel a nevěřících. Další otázka byla ,,Pamatujete si, když jsem v roce 1991 vyzval Izetbegoviće, aby se vzdal Islámské deklarace jako vládního programu a on to neudělal?“ Okun:“Ano, pamatuji se!“ (Islámská deklarace byla a je volně publikovaná v Sarajevu). R.K:“Připouštíte, že jsme měli dobré vztahy z jinými muslimy jako byl např.Fikret Abdić (vítěz voleb v r. 1991)?“ Okun:“Nevím konkrétně, ale myslím že docela dobré!“ Dále bylo u soudu připomenuto zavraždění dvou francouzkých vojáků muslimy v Sarajevu za účelem očernění bosenských Srbů. Tohle připomenutí Okun okomentoval, že nic nenamítá a že je to v pořádku. R.K. citoval z Okunova notebooku slova Jidáše Kumina (1992): “V Srbsku se zhoršuje situace, sankce těžké, mnozí muslimové utíkají do Srbska, reakce na příliv uprchlíků dobrá. Je potřeba sdělit dárci, že pomoc která jde do BaH a Chorvatska, je taky potřebná v Srbsku!“ Další zpráva UNICEF, nedostatečná podpora mezinárodního společenství v Srbsku! Z dalších záznamů vyplynulo, že z východní Bosny muselo uprchnout 170 000 Srbů a ze západní 150 000. Okun hovořil o prohlídce (spolu s Tudjmanem) iránského letadla Boeing 747 v Záhřebu, které obsahovalo zbraně pro muslimy a plynové masky (některé zdroje hovoří o chemických zbraních připravených v BaH). Šlo o jednoznačné porušování zbrojního embarga, zbraně šly i ze Spojených Států. Další dokument, který R.K. předložil byl pod číslem D80. V němž se hovoří o bosenském muslimovi Senadu Sahinpasićovi, který se pokoušel získat jaderný materiál a byl obviněn mnichovských soudem v roce 1993. Okun potvrdil Karadžićovo tvrzení- ano, desetkrát ano,..... bylo porušováno zbrojní embargo, protože v očích Západu byli muslimové bráni jako oběti konfliktu bez ohledu na to, zda-li je to dobře nebo špatně. Další ze zajímavých dokumentů (D117) připomínající výpověď p.Harlanda (o střelbě muslimů na el.izolátory), vypovídá o zápornému vztahu k obnově dodávek vody, protože by se tím snížil obrázek utrpení civilistů v Sarajevu. Muslimští úředníci blokovali dodávku vody proto, že sami s vodou obchodovali a dováželi ji z pivovaru Bacevo.Tak že ne Srbové, ale muslimové blokovali přívod vody do Sarajeva (tehdy v roce 1992 navrhoval obžalovaný, aby byla voda po opravě vodovodu pod kontrolou UNPROFOR). l.JPG

Kdo byl vlastně A.Izetbegović, byl to sympatizant nacistů nebo více islámský fundamentalista? H.Okun se snažil bagatelizovat jeho myšlenky tím, že prý byly staré 10-20let. V roce 1993 byl Izetbegović pozván na otevření muzea holocaustu do Washingtonu, na které se však nedostavil. Jedním z důvodů jeho neučasti mohla být nechuť znepřátelit si islámské extrémisty (foto), kteří mu tak pomáhali v jeho svaté válce. Srbové, kteří umírali v ustašovských koncentračních táborech po statisících, pozvání do Washingtonu nedostali.............!

u.JPG r.JPG

Srebrenica jak ji neznáte

1. http://www.youtube.com/watch?v=c95xiE-_o1Q&feature=related

2. http://www.youtube.com/watch?v=RF0V_AtTJD8&feature=related

3. http://www.youtube.com/watch?v=QdF9G91UWWw&feature=related

4. http://www.youtube.com/watch?v=udKNyRypjVw&feature=related

5. http://www.youtube.com/watch?v=0tMhymxuA5Q&feature=related

6. http://www.youtube.com/watch?v=WgrNEGMqEd0&feature=related

7. http://www.youtube.com/watch?v=qlukwDTB15M&feature=related

8. http://www.youtube.com/watch?v=0nyTFD140XQ&feature=related

9. http://www.youtube.com/watch?v=uH2Xg2m-XEU&feature=related

10.http://www.youtube.com/watch?v=GA4w56X2At8&feature=related

11.http://www.youtube.com/watch?v=SPwemncMlpc&feature=related

12.http://www.youtube.com/watch?v=5gqHnj5OMf4&feature=related

13.http://www.youtube.com/watch?v=uy9t_hoJtRw&feature=related

14.http://www.youtube.com/watch?v=83G38nRDVo4&feature=related

15.http://www.youtube.com/watch?v=UbH03IOXFfs&feature=related

16.http://www.youtube.com/watch?v=NscbvxqPIb0&feature=related

17.http://www.youtube.com/watch?v=Y9UEP0qftsI&feature=related

18.http://www.youtube.com/watch?v=3A9C2cHKTEs&feature=related

19.http://www.youtube.com/watch?v=epj5Bov6YEU&feature=related

20.http://www.youtube.com/watch?v=RsBSHC7hTr4&feature=related

Autor: Libor Dokoupil | pátek 20.8.2010 9:17 | karma článku: 16.14 | přečteno: 1685x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Ivo Hnilica

Malé politické strany - "octomilky"!

Připíši i něco navíc. V žádném případě, se nenavážím do voličů, kteří odevzdali svůj hlas stranám, které se ucházely o vstup do Poslanecké sněmovny. Jenom to trochu okomentuji. Ale předtím zabrousím do “starých” časů.

19.11.2017 v 17:38 | Karma článku: 22.57 | Přečteno: 529 | Diskuse

Jitka Mikysková

Obnoví Rusko své bývalé vojenské zahraniční základny ze sovětské éry?

Rada federace počátkem listopadu na svém jednání oživila staronový plán na obnovu bývalých ruských základen na Kubě a ve Vietnamu. Ambiciózním plánem na obnovu některých základen v zahraničí se Rusko více zaobírá

19.11.2017 v 16:59 | Karma článku: 15.63 | Přečteno: 534 | Diskuse

Lukáš Jadrný

Zemana by měl nahradit silný politik, ne akademické želé

Člověk, který má zkušenosti. Člověk, který má jasné názory a reflektuje současné domácí i mezinárodní problémy. Člověk s energií a charismatem. Existuje takový kandidát na prezidenta České republiky?

19.11.2017 v 15:49 | Karma článku: 25.44 | Přečteno: 1254 | Diskuse

Ales Urban

Lepší ČSSD je možná, ale je potřeba změn

Všechno na světě je možné, pokud je k tomu vůle. Bohužel po volbách, které nedopadly příliš dobře, to zatím na nějakou snahu nevypadá.

19.11.2017 v 14:40 | Karma článku: 7.71 | Přečteno: 264 | Diskuse

Jiří Čumpelík

„Modlitba pro Martu,“ pro naše demokraty.

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,“ tyto slova patří především našim představitelům v NATO. Vzájemná pomoc dle článku 5 by měla být vázaná na předchozí schválení samostatných vojenských akcí členských států NATO.

19.11.2017 v 14:33 | Karma článku: 29.17 | Přečteno: 982 | Diskuse
Počet článků 35 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2079
Muž středního věku,který se chce podělit se svými zkušenostmi a pohledy na současnou lidskou společnost.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.