Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

R.Karadžić-fraška pokračuje(6.díl)

18. 12. 2010 9:43:00
Generál p.Rose o novinářích:"Mnoho novinářů v Sarajevu také podporovalo možnou válku buď proto, že věřili, že by to bylo morálně správné, aby se zapojili do nějaké formy svaté války proti Srbům, nebo pro jiný důvod a to ten, že obrazy války se lépe prodávají než mír.

Dalším svědkem obžaloby byl p.Robert Donia, profesor historie na Universitě v Michiganu, byl prvním povolaným „znalcem“ v tomto procesu. Popsal své zkušenosti a říká:“ Já se specializuji na politické a sociální dějiny 19. a 20. století a to především z oblasti jihovýchodní Evropy, zejména BaH a bývalé Jugoslávie. Překvapivě ho však obžalovaný několikrát usvědčil z neznalosti důležitých historických souvislostí. Během svědectví přišla na řadu i otázka samotného začátku války a to nejen v BaH, ale i v Chorvatsku. Kdo vlastně tento krvavý konflikt vyprovokoval a kde je možné nalézt stopy počátku občanské války.

Kdo chtěl válku? (aneb začátek „demokratizačních procesů“ v bývalé Jugoslávii)

-Chorvatsko: R.K.ukázal p.Doniovi interní video Chorvatů Franjo Tudjmana a ministra Josipa Boljikovace, ve kterém Boljikovac řekl: "Tudjman chtěl válku za každou cenu kvůli konceptu, podle něhož musí Srbové zmizet z Chorvatska." R.K. také přehrál klipy z chorvatského Spegelj filmu (exponát 249), v němž jsou Boljikovac a chorvatský ministr obrany Martian Spegelj viděni, jak plánují vraždy Srbů a JNA vojáků v roce 1990 ještě před tím, než válka začala. Spegelj je vidět na videokazetě v rozhovoru s Boljikovacem, kde hovoří o tom, jak nejlépe jugoslávské vojáky zabíjet. Spegelj popisuje, že by měli být zabíjeni na místě, na ulici, mezi lidmi, v kasárnách, kdekoliv. Jen pistole a střela do žaludku. Nikdo nebude mít žádné slitování ani vůči ženám nebo dětem. Do bytů nebo rodinných domů se prostě hodí granáty."Dále hovoří:" Srbové už v Chorvatsku nebudou až tak dlouho jak byli, jejich Knin už nikdy nebude jejich. Porazíme je !!!"

-BaH: Podobné indicie nacházíme i v BaH, v roce 1991 vzniká první muslimská a vůbec první polovojenská jednotka v BaH- Vlastenecká liga. Americký expert a historik Robert Donia překvapivě uvedl, že Vlastenecká liga byla založena za účelem obrany muslimského lidu před Srby. Ale datum jejího vzniku je 31.3.1991 a R.K. ihned položil Doniovi otázku, před kterou polovojenskou srbskou jednotkou měla muslimy chránit, když žádná v té době neexistovala? Donia samozřejmě žádnou nenalezl.... A. Izetbegović 15.února 1993 v sarajevské televizi: "Udělali jsme tuhle volbu a mohli jsme ji snadno udělat jinak. Cena, kterou jsme zaplatili je vysoká, ale musela být zaplacena. Mám-li být obviňován za ni, pak by neměl být obviňován Karadžić. Mohli jsme se vyhnout tomuto konfliktu, kdybychom zůstali jednotní jako Jugoslávie, ale my jsme chtěli nezávislost. Ke konci roku 1991 jsme založili Vlasteneckou ligu v rámci příprav na válku."9.JPG

Srbský svědek Momcilo Mandić: Byl náměstkem ministra vnitra pro Bosnu a Hercegovinu od roku 1991 do dubna 1992. Svoji výpověď začal prohlášením, že by byl raději svědkem senátu než svědkem obžaloby a snažil se vysvětlit důvody tohoto kroku. Začal pěkně zostra svoji výpověď: "Vyhrožovali mi spolupracovníci žalobce pana Tiegera, řekli mi, že kdybych nepřišel svědčit, byl bych uvězněn." Mandić byl také pronásledován loutkovým režimem NATO v Bělehradě. "V roce 2003 jsem byl podezřelý z napomáhání skrývání Dr. Karadžiće. Z tohoto důvodu jsem strávil 6 měsíců v samovazbě v Bělehradě a nikdo z mé rodiny mě nemohl navštívit. Řekli mi, že bych mohl být obviněn a shledán vinným srbským soudem za to, že nedokážu říct, kde se ukrývá R.Karadžić a že mu napomáhám ukrývat se. Oba moji synové byli taky ve vazbě a vyšetřovatel OTP p.John Ruttel řekl jednomu z nich, že by mohl být propuštěn, kdybych se dostavil do Sarajeva. Po propuštění srbskou policií jsem byl jako občan Černé hory unesen a během dvou hodin převezen do Sarajeva, bez jakéhokoliv nařízení o vydaní nebo čehokoliv jiného. Byl jsem tam ve vězení a u soudu, byl jsem vyšetřován pracovníky haagského tribunálu, nebo spíše OTP a ptali se opět na Radovana Karadžiće. Snažil jsem se jim vysvětlit, že od roku 1996 nejsem ve spojení s obžalovaným, ale nechtěli to poslouchat. Vyhrožovali mi, že by soud v BaH mohl rozšířit obvinění proti mně a hrozilo by mi 8 let vězení. Když jsem se ohradil, že nemají žádné důkazy pro podání žaloby, říkali, že si nějaké najdou a že to není důležité. Byl jsem obviněn z toho, že jsem jako majitel banky v BaH poskytoval úvěry a půjčky pro osoby a společnosti, které napomáhaly Dr. Karadžićovi. Dostal jsem trest vězení 8 let a z toho jsem si odseděl 5. Byl jsem nakonec propuštěn z vězení v době, kdy došlo k zatčení Dr.Karadžiće a bylo zřejmé, že jsem neměl nic společného s jeho ukrýváním. Zároveň vyšlo najevo, že jsem byl vězněn neprávem díky falešným svědkům. Dokonce jeden z amerických občanů (paní Robinsonová), který má v BaH imunitu, tento člověk odcizil část peněz z mé banky a odcestoval s nimi do texaského Dallasu. Víte, pane prezidente, že v BaH mají občané USA imunitu a nemohou být trestně stíháni, ani pro křivou výpověď! Byl jsem bezmocný, tváří v tvář této situaci. .... Neměl jsem vůbec žádný kontakt s obžalovaným, ale já jsem stále někdo, kdo byl trestně stíhán, odsouzen a vězněn na sedm nebo osm let a moje rodina trpěla. A teď jako mám přijít sem a být zde svědkem obžaloby, zatímco stíháný si myslel, že jsem ho kryl a pomáhal mu. Myslím, že by to neodpovídalo důstojnosti člověka a já bych požádal, aby mi1.JPG přípravný senát umožnil stát se svědkem soudu. " Po této výpovědi však soudce p.Kwon nijak zvlášť nereagoval na to, že bylo původní svědectví získáno vyhrožováním a nátlakem a zabýval se pouze tím, zda-li bude p.Mandić svědkem obžaloby nebo senátu. Následně mu bylo dovoleno stát se svědkem senátu, ale vzhledem k tomu, že byl původně přizván jako svědek obžaloby, byla přesto přečtena jeho vynucená a zmanipulovaná výpověď, od které se ve své dosavadní výpovědi distancoval. (Obžalovaný R.K. se následně omluvil svědkovi za těžkosti, které připravil jemu a jeho rodině. Ten v zápětí odpověděl "To je v pořádku, pane prezidente!") Pokračování svědectví nepřineslo nic převratného, dotyčný vypovídal o principu fungování politického života v BaH nebo poměrech ve vedení Republiky srbské. Dále upozornil, že proti zavlečení polovojenských srbských jednotek byl jak Radovan Karadžić tak i Ratko Mladić. Naopak pro byla Plavčićová, která podporovala vstup těchto jednotek do války a byla údajně vyfocena i po boku muslimům hrůzu nahánějícího velitele Tygrů, Želko Ražnatoviće zvaného „Arkan“.(foto)

Svědek- KDZ185 (pseudonym, francouzský důstojník jednotek UNPROFOR umístěných v Sarajevu v roce 1993 svědčil v procesu stíhání R.K.) Svědek začal tím, co se od něho očekávalo. "Věřím, že město bylo v obležení ... A toto obležení představovala srbská armáda a jejím cílem bylo odříznout město, aby se ujistila, že nemůže získat žádné zásoby a byl by tím vyvinut tlak na bosenskou vládu ke kapitulaci“. O ostřelování:“Některé ostřelování bylo náhodné a neprokazovalo, že by bylo cíleno na vojenské objekty. Ostřelování civilních obydlených oblastí nebylo vždy těžké, ale bylo sestaveno z jednoho nebo dvou náhodných kol, jejichž cílem bylo vyvolat pocit hrůzy. Hlavním cílem bylo terorizovat civilní obyvatelstvo.

Humanitární pomoc-R.K směrem ke svědkovi KDZ185: "Víte že v kyslíkových láhvích byly převáženy výbušniny do Sarajeva a bylo to dokonce potvrzeno muslimským generálem Delićech v jeho pamětech a srbští vojáci je hledali úplně jinde", směje se v jeho monografiích! "Takže výbušniny se dostaly v zásilce humanitární pomoci v kyslíkových láhvích přímo do Sarajeva a s pomocí OSN. Věděli jste o tom?“KDZ185 odpověděl: "Tam byl incident s dopravou střelného prachu v kyslíkových láhvích a to byl začátek roku 1993. Chci jen připomenout, že tyto kyslíkové láhve byly přepravovány humanitárními organizacemi, zejména UNHCR a nikoli UNPROFOR. UNPROFOR pouze doprovázelo tyto konvoje.“ Svědek také vysvětlil že "Pokud vím, tak tomuto typu incidentu již později nedošlo. UN síly si toho byly vědomy a byly ve střehu. Ale nevím, jestli se podařilo něco dalšího provést.“

Muslimové ponechávali civilisty v Sarajevu-Karadžićova otázka: "Jste si vědom toho, pane svědku, že muslimské autority neudělaly nic pro organizovaný odjezd civilistů v jakékoliv civilizované formě?" Svědek odpověděl: "No, oni nebránili odchodu civilistů směrem ven z města. Bylo to organizováno způsobem, že pustili jenom ty, kteří byli připraveni opustit město.“ R.K reaguje: "Když vám řeknu, že oni je nechtěli nechat jít, že bylo povoleno jenom malé množství, zatímco většina musela platit zločincům, aby je v tajnosti mimo město přepravili, můžete to popřít?“ Svědek: "Já si to nemyslím, ale nemohu to ani zpochybnit, protože jsem viděl chování mafie ve městě i mimo město, takže nejsem překvapen, že někteří lidé byli zneužívaní v situaci krajní nouze a oni si z toho udělali výdělečnou činnost!“

Muslimská mediální válka v Sarajevu- Svědek se také shodl s obžalovaným, že muslimové měli mobilní minomety a raketomety, se kterými se pohybovali po celém městě a mísili se s civilním obyvatelstvem. Svědek řekl: "Osobně jsem neviděl tyto raketomety, ale slyšel jsem jen, jak několikrát vystřelily nedaleko od místa, kde jsem bydlel."R.K. pak využil svědectví a položil otázku:“Vy jste měl jednou příležitost vidět na vlastní oči, že palba na cílené budovy u tržiště Markale byla vypálena z muslimského území. S možnou odchylkou maximálně 300-400m a bylo jasné, že Srbové nemohli vystřelit." Svědek potvrdil: "Nechtěně jsem byl svědkem tohoto činu na vlastní oči, kdy střela dopadla nedaleko obytného bloku kousek od Markale a tam byl kráter, přičemž byla ihned provedena analýza, která pak skutečně ukázala, že střela byla vypálena z pozice blízko přední linie na sever od města tj. muslimského území." R.K. pokračoval s dotazem:“ Mělo nějaký význam, že byla analýza provedena ihned po této události?“ “Ano, skutečně, protože tímto způsobem jsme si mohli být jisti, že nedojde k vměšování a k manipulaci s daty analýzy kráteru“, odpověděl svědek a R.K. pokračoval ve svědectví:“ Pan Izetbegović byl proti jakémukoliv jednání, k incidentům docházelo buď těsně před nějakou konferencí nebo v průběhu konference samotné a sloužily jako důvod k přerušení jednání. Všiml jste si toho, co si o tom myslíte?" Svědek odpověděl:“ Všiml jsem si toho a řekl jsem to v předchozích zprávách, že v průběhu jednání docházelo častěji k dělostřelecké palbě na obou stranách, bez ohledu na to, kdo tuto palbu začal.“

Muslimské útoky na OSN- R.K. ukázal svědkovi zprávu OSN (exponát D351), kde muslimové napadli OSN zařízení v Sarajevu v lednu 1993. Svědek na dokument reagoval: "Nevzpomínám si na tento konkrétní incident, protože tam bylo hned několik incidentů tohoto typu. Ale pokud jde o tento konkrétní, nejsem nijak překvapen." R.K. také směrem ke svědkovi „ já nevím, zda-li jste to byl vy nebo předchozí svědek, který se zmínil o návštěvě paní Sadako Ogata a příšla palba z okolí předsednictví v naději, že bychom opětovali palbu. Ale tohle byly triky. Dokonce i když jsme neopětovali palbu, snažili se svalit vinu na nás!“ Svědek se shodl s obžalovaným, že se muslimové aktivně zapojovali do těchto triků v Sarajevu. "Ano, byl jsem si toho vědom, protože jsme také někdy byli nepřímými oběťmi“, prohlásil svědek.

Médii jsme začali a také jimi skončíme. Karadžićova otázka:“Víte, že média byla na místě exploze předem? (pozn.1.útok na sarajevské tržiště)"? A svědek odpověděl: "Ano, jsem si vědom tohoto tvrzení, ano, je to tak!!!

Dodatek: Tým, který hájí Radovana Karadžiće oznámil, že ruší formální žádost týkající se svědectví p.Richarda Holbrooka, který dne 14.12.2010 zemřel. Právní zástupce R.K.tvrdí, že bývalý vůdce bosenských Srbů vyjádřil "smutek a lítost" nad smrtí veterána mezi diplomaty p.Holbrooka. Zajímavostí je, že média až na vyjímky neuvedla jednu významnou symbolickou skutečnost, že tento americký diplomat zemřel na den přesně po 15 letech od podpisu Daytonské dohody, kterou z velké části režíroval.

Autor: Libor Dokoupil | sobota 18.12.2010 9:43 | karma článku: 18.18 | přečteno: 1334x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Ivo Hnilica

Malé politické strany - "octomilky"!

Připíši i něco navíc. V žádném případě, se nenavážím do voličů, kteří odevzdali svůj hlas stranám, které se ucházely o vstup do Poslanecké sněmovny. Jenom to trochu okomentuji. Ale předtím zabrousím do “starých” časů.

19.11.2017 v 17:38 | Karma článku: 22.57 | Přečteno: 529 | Diskuse

Jitka Mikysková

Obnoví Rusko své bývalé vojenské zahraniční základny ze sovětské éry?

Rada federace počátkem listopadu na svém jednání oživila staronový plán na obnovu bývalých ruských základen na Kubě a ve Vietnamu. Ambiciózním plánem na obnovu některých základen v zahraničí se Rusko více zaobírá

19.11.2017 v 16:59 | Karma článku: 15.63 | Přečteno: 534 | Diskuse

Lukáš Jadrný

Zemana by měl nahradit silný politik, ne akademické želé

Člověk, který má zkušenosti. Člověk, který má jasné názory a reflektuje současné domácí i mezinárodní problémy. Člověk s energií a charismatem. Existuje takový kandidát na prezidenta České republiky?

19.11.2017 v 15:49 | Karma článku: 25.44 | Přečteno: 1254 | Diskuse

Ales Urban

Lepší ČSSD je možná, ale je potřeba změn

Všechno na světě je možné, pokud je k tomu vůle. Bohužel po volbách, které nedopadly příliš dobře, to zatím na nějakou snahu nevypadá.

19.11.2017 v 14:40 | Karma článku: 7.71 | Přečteno: 264 | Diskuse

Jiří Čumpelík

„Modlitba pro Martu,“ pro naše demokraty.

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,“ tyto slova patří především našim představitelům v NATO. Vzájemná pomoc dle článku 5 by měla být vázaná na předchozí schválení samostatných vojenských akcí členských států NATO.

19.11.2017 v 14:33 | Karma článku: 29.17 | Přečteno: 982 | Diskuse
Počet článků 35 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2079
Muž středního věku,který se chce podělit se svými zkušenostmi a pohledy na současnou lidskou společnost.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.