Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

11/09/2001-usmíření dvou teorií?

27. 07. 2012 10:35:00
Po delší přestávce se pokusím vrátit k tématu teroristických útoků 9/11/2001. Diskuze na tohle téma v poslední době utichá nejen na stránkách hlavního proudu médií , ale klid je i na nezávislých, alternativních webech. Myslím si, že je to škoda! Ale zároveň jsem si vědom toho, že současné světové události mají natolik dynamický vývoj, že jsou schopny zastínit i svoji příčinu. Myslím tím všechny ty válečné konflikty dnešní doby, které dle mého přesvědčení mají svůj počátek v jedné z nejdůležitějších událostí počátku nového tisíciletí. Tohle závažné téma dokáže snadno rozdělit veřejnost v takové míře, že bychom ho mohli nazvat „neslučitelným protikladem“ dvou znepřátelených názorových stran. Strany lidí, která důvěřuje v oficiální verzi událostí a strany druhé tzv. „konspirační “, která je mnohdy častována takovými výrazy jako „sbor bláznů, podivínů“ a lidí, kteří se doposud nevyrovnali se změnami, které ve světě probíhají. Ale i tyto protiklady mohou mít svoji vlastní „syntézu“, své usmíření, ve které je vždy kousek pravdy z obou stran.

A tak se pokusím oba tyto tábory lidí přivést k usmíření, ale je i možné, že si je nakonec znepřátelím! Je to jenom malý pokus pootevřít dveře neprobádané komnaty, které jsme při hledání pravdy možná minuli.

Podnětem k novému zamyšlení nad událostmi 9/11 by mohla být tato brněnská studie (1), zabývající se zkoumáním dynamického pádu výškových budov v podání dvou autorů, studentky stavební fakulty VÚT v Brně sl. Juráňové a docenta vysoké školy pana Ing. Ivana Němce (dále tým Němec-Juráňová). Navíc, výsledkem zkoumání byla i diplomová práce, která byla později úspěšně obhájena. V diplomové práci jsou aplikovány základní zákony mechaniky, což je zákon o zachování hybnosti, hmoty a energie. Pokusy byly prováděny na dvou k tomu určených nezávislých programech, do kterých se laicky řečeno zadávaly různé stavební hodnoty, koeficienty, reálné i méně reálné, které byly podkladem k simulování různých variant rychlostí pádů budov na základě obecné diferenciální rovnice .

Dnes tedy prohodíme pár slov o pádu newyorských budov WTC, také se vrátíme k útoku na Pentagon a do toho ještě pár dalších souvislostí, které stojí za to si připomenout.

Pan Ing. Němec pronesl v jednom rozhovoru zajímavou větu, ve které hovoří o tom, že práce jeho týmu začíná tam, kde končí oficiální vyšetřování-studie NIST, s poznámkou spoluautorství pana čechoameričana Ing. Zdeňka Bažanta v této studii, s jejichž výsledkem navíc není v žádném sporu. Než se obeznámíme se skrytým významem této věty, připomeneme si některá fakta, která nám naši cestu k usmíření ještě více osvětlí. Tak za prvé, útoky na dvojici budov WTC 1 a WTC 2 byly vedeny velmi precizně a je zcela patrné, že bez kvalitní přípravy nemohly být provedeny (dráha klesání letadel, identicky přesné zásahy, atd..). Ozývají se však kritické hlasy, že budovy byly konstruovány tak, aby vydržely náraz velkého letadla i s plnou palivovou nádrží. Ale tyhle předpoklady platí jen do 64. patra, do kterého byl na železnou konstrukci budov aplikován azbest s protipožárními vlastnostmi.Ten měl v případě požáru cca 4 hodiny chránit ocelovou konstrukci proti destruktivnímu účinku hoření (než se požár podaří uhasit). V roce 1971 bylo používání azbestu pozastaveno a vyšší patra již byla bez tohoto zdraví ohrožujícího materiálu, což později vyvolávalo pochybnosti o protipožární bezpečnosti budov. Pro majitele nemovitostí nastal problém i s jeho nařízenou likvidací. Navíc, útok byl veden do míst, kde byly spoje nosných jádrových sloupů, tj. do zranitelného místa a tato kombinace mohla být pro osud budov rozhodující. Z tohoto pohledu není pro mne problémem uznat argumenty zastánců oficiální teorie o příčině pádu budov jako reálné. Co však stojí za připomenutí, že je v původních plánech počítáno s použitím hasících helikoptér a nějak mi v tom zářijovém dnu unikly snahy o záchranu budov tímto způsobem hašení.y.jpg

V jakém kontrastu je tento téměř dokonalý útok v porovnání s útokem na budovu Pentagonu, kde teroristé směřovali letadlo(?) na část budovy otevřenou krátce po rekonstrukci, tedy cestou největšího odporu. Pokud by chtěli teroristé způsobit co největší škodu a ztráty na lidských životech, měli si vybrat jinou část objektu, která neprošla rekonstrukcí v podobě nových betonových stěn vyztužených ocelí a taktéž nově geotextiliemi. Pro zajímavost zde uvedu, že na obvodové stěny byla při rekonstrukci použita geotextilie Geolon PET 300, jejíž hlavní funkcí je zabránění devastujícího působení letících trosek. A jak říká odborník v oboru pan Ing. Petr Komárek v těchto materiálech(2), letadlo American Airlines pilotované teroristy „čirou náhodou“ zasáhlo budovu tam, kde byla nově tato geotextilie použita. Náhoda, záměr či špatně připravený útok? Proč si útočníci nedali trochu práce s tím, aby si místo činu obhlédli a přitom by zjistili, že před jednou z mnoha stěn leží zbytky po stavebních pracích? Konspirační badatelé obracejí často pozornost na průměr otvoru ve zdi po nárazu, ale já doporučuji neztrácet tímto mnoho času. Nevíme totiž, jaké fyzikální vlastnosti dotyčná stěna má. A navíc to není důležité! Pro pochopení souvislostí je důležitější, kdo všechno se nacházel v postiženém místě po nárazu. Čtenáři, zajímající se podrobněji o 11/9 samozřejmě tuší, kam směřuji! 3.jpg

Zatím jsme hovořili o potížích s budovami, a teď si položíme otázku, zda šlo z hlediska plánování o útok s cílem maximalizace počtu obětí, nebo nebyla pro útočníky prvořadá? Útok byl „naštěstí“ naplánován ranními spoji, tak z poloviny naplněná letadla narazila do doposud ještě plně neobsazených budov WTC1 a WTC2. Navíc evakuace postižených objektů mohla být o to lépe organizovaná, protože probíhalo několikrát vzpomínané protiteroristické cvičení s podobným zadáním. Kolik obětí by si útok vyžádal, kdyby se naplnila linie plně obsazená letadla, naplněné kapacity budov a případný chaos vzniklý ze situace, kdyby žádné cvičení ten den neprobíhalo? Je dost možné, že by někteří američtí politici v těchto kritických dnech žádným kariérním vzestupem neprošli, a přední stránka časopisu Times by se musela obejít bez jejich tváří.

Vraťme se teď k zmiňované větě pana Ing. Němce, že práce jejich týmu začíná tam, kde končí vyšetřování NIST, které uvádí jako příčinu zhroucení budov prohýbání ocelových stropních nosníků vlivem žáru a následné jejich destrukci. Vezměme v úvahu dvě fakta a to za prvé, že ve studii NIST je příčina pádů z fyzikálního a stavebního hlediska správně vyhodnocená a za druhé tu máme výsledky týmu Němec-Juráňová ze stavební fakulty v Brně, které prokazují, že budovy padaly oc.JPG něco rychleji, než by měly. Když tedy nebudeme pochybovat i o tom, že simulace dynamického pádu budov je z fyzikálně-stavebního hlediska v pořádku, musíme následně dojít k závěru, že pokud tedy došlo dle názoru kritiků oficiální verze k tzv. „řízené demolici“, tak ta by musela odstartovat s počátkem kolapsu budov a pravdu by měly obě strany! Ještě jinak řečeno, počátek tzv. "řízené demolice" by byl časově závislý na počátku destrukce budov a ta by tudíž měla bezesporu neprůstřelné fyzikální krytí! Věta pana Ing. Němce je tím pádem z hlediska časové posloupnosti správně formulovaná, jejich bádání-zrychlený pád budovy začíná v době, kdy začíná proces destrukce popsaný ve studii NIST, tj. kdy dochází k prvním příznakům destrukce stropů v postižených patrech. Položíte si otázky, kdo tím co sledoval a nenechal budovy spadnout raději samy? A co kdyby budovy zůstaly po nárazu stát? Jakou funkci a význam mohla mít tzv. „řízená demolice“, argument „mnohých konspiračních jedinců“, vysvětlím následovně. Kdyby budovy zůstaly stát například až do odpoledních hodin, neustále by probíhala evakuace osob a budovy by stihl podobný osud jako budovu WTC7, jíž podezřelý pád jaksi prošel. Jenomže budovy se začaly hroutit krátce po útocích a dá se říci, že celkem dle předpokladu. Opět vzpomenu dvojici Němec-Juráňová a jejich výsledky simulace pádů budov. Ty se pohybují od možností částečného zhroucení, kdy se pád díky odhozu materiálu budovy do stran pod „tlačícím vrškem“ po určitém čase zastaví až po úplné zhroucení, ovšem v rozdílném čase (s reálnými čísly cca do několika desítek sec.) Tak kde je tedy ten zakopaný pes? Nejde tak o psa, jako spíše o ďábla ukrytém v detailu. Kdo z vás v tom tehdejším šoku přemýšlel o rychlosti pádu „dvojčat“ nebo o troskách proměněných v prach? Do té doby nikdo na světě nic podobného neviděl.... a já doufám, že již nikdy neuvidí! Úplné zhroucení budov tzv. „palačinkovým efektem“ by nemělo patrně žádný vliv na výsledný celkový počet obětí, vždyť rychlost pádu by trvala jen o něco déle. Co však dokáže „řízená demolice“ na rozdíl od gravitačního zhroucení, nekoordinovaného pádu je to, že vše dokáže proměnit v „prach“ a pohřbí spolu s budovami i případné důkazy, které neměly nikdy spatřit světlo světa. O jakých důkazech mluvím? Můžu zde jen spekulovat, zdali bylo něco v nepořádku s budovami, nebo s letadly, či náhodu nebylo složení posádek unesených letadel trochu jiné. d.jpg

Naplánové útoky ze dne 11.9.2001 a protiteroristické cvičení toho dne se sice jeví jako kuriózní náhoda, ale já prostě nevěřím na podobné náhody s matematickou pravděpodobností pádu meteoritu na náš dům. Od toho nezapomenutelného zářijového dne nedošlo k žádnému podobnému teroristickému útoku na území USA a to i díky mnoha včasným odhalením, několikrát s pomocí infiltrovaných agentům CIA do řad organizace Al-Kaida. Mohli být takto infiltrováni i útočníci z 9/11, a kdo je vlastně otcem myšlenky tohoto útoku? Já si osobně myslím, že je to možné a nakonec nedávno odsouzený Rezwan Ferdaus za plánování útoku leteckým modelem na Pentagon, se nechal doběhnout agenty CIA, kteří mu opatřili výbušniny. Jedna ze záhadných postav mezi atentátníky je Egypťan Mohamed Atta, jehož zachovalý pas nalezený nedaleko zasažených budov vzbuzuje otázky ještě dnes a nevíme, jestli tomuto důkazu o „odchodu na věčnost“ můžeme uvěřit.

Válečné konflikty jsme vzpoměli na začátku článku, a taky jimi skončíme. Již více než deset let jsme svědky několika válek a některé dokonce stále probíhají. Ač jsou vedeny války legální, nelegální či „humanitární“, vždycky na ně potřebujete hodně peněz. A pokud v rámci válek existují ilegální operace, potřebujete na ně ilegální fond peněz. Někdo tyhle peníze shání zdlouhavě, někomu to trvá jenom zlomek času. Někdy se to odehrává v tichosti, jindy s takovým rachotem, že přitom praskají i geotextilie, že pane Rumsfelde a Cheney.......?

1) http://www.reformy.cz/zpravy/video-prednaska-doc-ing-ivan-nemeccsc-pad-budov-wtc-11-zari-2001/

2) http://www.stavebni-forum.cz/data/cms/2346/pdf/1-co-zachranilo-pentagon.pdf

Autor: Libor Dokoupil | pátek 27.7.2012 10:35 | karma článku: 11.87 | přečteno: 1554x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Radka Kielbergerová

Třetí listopadová neděle je Světovým dnem vzpomínky na oběti dopravních nehod

Je sychravo pro tělo i duši a dnes dvojnásob. Pozůstalí nezapomenou nikdy, to zkrátka nelze. Nejde o jitření bolesti, ale o to, že připomínky děláme pro vážnost věci. Kéž tohle oznámení zní odevšad z médií a nutí nás jít do sebe.

19.11.2017 v 23:43 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 | Diskuse

Libuse Palkova

Bůh je slovo pro-já nevím

Bůh nestvořil člověka, jak tvrdí některé pohádky pro dospělé, ale člověk stvořil Boha, když si nevěděl rady s některými záhadami, třeba s vysvětlením přírodních jevů.

19.11.2017 v 20:49 | Karma článku: 15.25 | Přečteno: 451 | Diskuse

Štěpánka Semecká

Sametové dny bez navýšení

Sametové dny bez navýšení aneb další nedělní glosa o tom, co nám demokracie dala a vzala. Bylo, je a nebo tedy snad ano, bude líp?

19.11.2017 v 20:33 | Karma článku: 8.57 | Přečteno: 217 | Diskuse

Petr Laierman

Krátké setkání dvou světů

S blížícím se závěrem listopadu se zima pomalu chystá převzít vládu nad přírodou. Chladné dny s prvními ranními mrazíky ztěžují volně žijícím zvířatům hledání potravy. Začínáme proto přisypávat nejprve něco málo okolnímu ptactvu.

19.11.2017 v 18:25 | Karma článku: 14.75 | Přečteno: 255 | Diskuse

Zdenek Pfeifer

Tajemná vila

Soudružka učitelka okřikovala rozdováděnou třídu prvňáčků nevědomky šeptem. Tak magicky na ni působilo prostředí čekárny v našem zdravotním středisku, kam nás přivedla na preventivní prohlídku...

19.11.2017 v 17:50 | Karma článku: 11.66 | Přečteno: 333 | Diskuse
Počet článků 35 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2079
Muž středního věku,který se chce podělit se svými zkušenostmi a pohledy na současnou lidskou společnost.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.